INVESTICIJOS DIZAINO SPRENDINIAMS KURTI

Sėkmingai plečiant įmonės veiklą bei didinant gamybos ir eksporto apimtis, ypatingas dėmesys buvo atkreiptas ne tik į gaminamos produkcijos asortimento plėtrą, bet ir jos dizainą.

Siekiant išnaudoti susikurtas eksporto galimybes ir didinti įmonės produktyvumą yra įgyvendinamas ES fondų lėšomis remiamas projektas 03.3.1-LVPA-K-838-02-0118 „UAB „Ebaltic Flax“dizaino sprendinių kūrimas “. Numatytos projekto veiklaos – 3-jų dizaino sprendinių sukūrimas: pakuotei, rūbų kolekcijai ir audinių raštų kolekcijai.

Bendra įgyvendinamo projekto suma – 42 208,25 Eur. Skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ skiriama suma – 25 324,95 Eur, likusią sumą nuosavų lėšų planuoja investuoti pati įmonė.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas sukurs prielaidas sustiprinti įmonės pozicijas rinkoje, prisidės prie konkurencinio pranašumo didinimo, įmonės žinomumo, išskirtinumo ir jos užsakovų skaičiaus bei produktyvumo augimo.

UAB „Baltic Flax” didins pardavimus užsienio rinkose

UAB „Baltic Flax“ – tekstilės produkcijos gamintoja ir tiekėja, siekdama išplėsti turimas eksporto rinkas ir pradėti eksportuoti į naujas rinkas, pradėjo įgyvendinti projektą “UAB „Baltic Flax“ eksporto plėtra, dalyvaujant užsienio parodose“. Jo metu, įmonei investuojant savo ir pasitelkiant ES paramą , numatoma dalyvauti vienuolikoje tarptautinių parodų.

Dalyvaudama tarptautinėse užsienio parodose, įmonė palaipsniui plečia klientų ratą bei eksporto rinkas. Siekiant plėstis jau esamose rinkose, numatyta dalyvauti devyniose tarptautinėse parodose, vyksiančiose Prancūzijoje ir JAV. Numatoma, jog projekto įgyvendinimas leis pasiekti vieną iš svarbiausių įmonės tikslų – diversifikuoti gaunamas pajamas pagal geografinius regionus, sudaryti palankias sąlygas įmonės ekpsporto pajamų didėjimui.

Sėkmingai įgyvendinti projektą bei plėsti eksporto rinkas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę “Naujos galimybės LT”. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas sudaro 45 000 Eur, šiek tiek daugiau nei skirama parama, nuosavų lėšų planuoja investuoti pati įmonė.

UAB „Baltic Flax” intensyvina pardavimus užsienio rinkose

UAB „Baltic Flax“ – sėkmingai įgyvendino projektą “UAB „Baltic Flax“ eksporto plėtra, dalyvaujant užsienio parodose“, per keturiolika mėnesių pristatant savo įmonę ir gaminius vienuolikoje specializuotų tarptautinių parodų, vykusių Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV.

Dalyvaujant parodose pavyko užmegzti ne vieną dešimtį naujų kontaktų su įmonės gaminamos tekstilės potencialiais užsakovais bei galimais pirkėjais. Parodų metu buvo vykdoma skirtingų rinkų poreikių analizė. Betarpiškas susipažinimas su rinkose vyraujančiomis tendencijomis padeda didinti pardavimus, tiek turimose, tiek įmonei dar naujose eksporto rinkose.
Sėkmingai įgyvendinti projektą, skirtą eksporto rinkų plėtrai padėjo iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę “Naujos galimybės LT” skirtas 45 000 Eur finansavimas. Reikiamą dalį – mažiausiai dar tiek pat lėšų skyrė pati įmonė.
Dėka sėkmingai įgyvendinto eksporto plėtros projekto padidės įmonės pardavimo pajamos, sukuriama pridėtinė vertė ir darbo našumas.

 

UAB „Baltic Flax” eksporto plėtra, dalyvaujant užsienio parodose

UAB „Baltic Flax“ – tekstilės produkcijos gamintoja ir tiekėja, siekdama išplėsti turimas eksporto rinkas ir pradėti eksportuoti į naujas rinkas, pradėjo įgyvendinti projektą “UAB „Baltic Flax“ eksporto plėtra, dalyvaujant užsienio parodose“. Jo metu, įmonei investuojant savo ir pasitelkiant ES paramą , numatoma dalyvauti vienuolikoje tarptautinių parodų.

Dalyvaudama tarptautinėse užsienio parodose, įmonė palaipsniui plečia klientų ratą bei eksporto rinkas. Siekiant plėstis jau esamose rinkose, numatyta dalyvauti tarptautinėse parodose, vyksiančiose JAV, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje. Numatoma, jog projekto įgyvendinimas leis pasiekti vieną iš svarbiausių įmonės tikslų – diversifikuoti gaunamas pajamas pagal geografinius regionus, sudaryti palankias sąlygas įmonės ekpsporto pajamų didėjimui.

Sėkmingai įgyvendinti projektą bei plėsti eksporto rinkas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę “”. Projektui įgyvendinti iš ES regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas sudaro 45 000 Eur, mažiausiai dar tiek pat lėšų planuoja skirti pati įmonė.